Câu 1 trang 157 SGK Công nghệ 10

Kinh doanh hộ gia đình có những đặc điểm gì?

Quảng cáo

Đề bài

Kinh doanh hộ gia đình có những đặc điểm gì?

Lời giải chi tiết

- Kinh doanh hộ gia đình có những đặc điểm cơ bản sau:

+ Kinh doanh hộ gia đình là một loại hình kinh doanh nhỏ thuộc sở hữu tư nhân. Cá nhân (chủ gia đình) là chủ và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh.

+ Quy mô kinh doanh nhỏ

+ Công nghệ kinh doanh đơn giản

+ Lao động thường là thân nhân trong gia đình

Nam.Name.Vn

Quảng cáo