Câu 3 trang 157 SGK Công nghệ 10

Nêu những đặc điểm của kinh doanh nhỏ.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những đặc điểm của kinh doanh nhỏ.

Lời giải chi tiết

Doanh nghiêp nhỏ có các đặc điểm cơ bản sau:

- Doanh thu không lớn

- Số lượng lao động không nhiều

- Vốn kinh doanh ít

- Tổ chức doanh nghiệp đơn giản.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo