Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do vi-rut

Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát xơn (Newcastle) :

Quảng cáo

Quy trình thực hành:

1. Quan sát triệu chứng, bệnh tích của ga bị mắc bệnh Niu cát xơn (Newcastle) :

Bước 1. Đọc và ghi nhớ những triệu chứng, bệnh tích của gà thể hiện trong bảng

Bước 2. Quan sát các hìn ảnh từ 1 – 9, so sánh với các đặc điểm mô tả trong bảng để nhận biết triệu chứng và bệnh tích của gà.

2. Quan sát triệu chứng và bệnh tích của cá bị bệnh xuất huyết do virut:

Bước 1. Đọc và ghi nhớ những triệu chứng, bệnh tích của cá thể hiện trong bảng

Bước 2. Quan sát các hìn ảnh từ 1 – 9, so sánh với các đặc điểm mô tả trong bảng để nhận biết triệu chứng và bệnh tích của cá.

Đánh giá kết quả:

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải