Thực hành: Lực chọn cơ hội kinh doanh trang 161 SGK Công nghệ 10

Sưu tầm một số hình ảnh và một số ví dụ thực tế về hoạt động kinh doanh của địa phương.

I. Chuẩn bị

- Các tình huống theo câu hỏi trong sgk

- Sưu tầm một số hình ảnh và một số ví dụ thực tế về hoạt động kinh doanh của địa phương.

II. Tổ chức thực hành:

III. Thảo luận lớp

III. Đánh giá kết quả:    

Trả lời các câu hỏi trong SGK

  Câu 1: Việc khởi nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế

  Câu 2: Phù hợp

  Câu 3: Phát triển kinh doanh từ quy mô nhỏ đến chuyên sâu

  Câu 4: Anh T vay thêm vốn

  Câu 5: Có hiệu quả

  Câu 6: Phù hợp

  Câu 7: Có hiệu qủa

  Câu 8: Mục tiêu đúng

  • Câu 5 trang 17 SGK Công nghệ 10

    Câu 5 trang 17 SGK Công nghệ 10

    So sánh sự giống và khác nhau trong quy trình sản xuất giống ở ba nhóm cây trồng có phương thức sinh sản khác nhau.

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải