Văn bản Bảo kính cảnh giới

Rồi hóng mát thuở ngày trường. Hoè lục đùn đùm tán rợp trường. Thạch lựu hiện còn phun thức đỏ. Hồng liên trì đã tị mùi hương.

Bảo kính cảnh giới

(Gương báu răn mình)

Bài 43

Nguyễn Trãi

Rồi hóng mát thuở ngày trường.

Hoè lục đùn đùm tán rợp trường.

Thạch lựu hiện còn phun thức đỏ.

Hồng liên trì đã tị mùi hương.

Lao xao chợ cả làng ngư phủ;

Dắng dỏi, cầm ve, lầu lịch duơng.

Lẽ cớ Ngu cầm đàn một tiếng,

Dân giàu đủ khắp đòi phương,

 (Viện Sử học, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1976, tr. 453)

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close