Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính, văn bản Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Văn bản là những lý giải về sự hình thành của thế giới tự nhiên của người xưa. Mỗi vị thần có một quyền năng đặc biệt, tạo sự sống cho trái đất. Truyện về các vị thần đã phản ánh quan niệm nhận thức của con người thời cổ về thế giới xung quanh và thể hiện khao khát chinh phục tự nhiên.

Bố cục

Văn bản có bố cục 3 phần:

- Phần 1: Từ đầu đến "khai thiên lập địa": Thần thoại về Thần trụ trời.

- Phần 2: Tiếp đến "cả thiên đình xấu hổ": Thần thoại về Thần sét.

- Phần 3: Tiếp đến "giữ trâu cho người mất gạo": Thần thoại về Thần gió.

Nội dung chính

Truyện xoay quanh cách lý giải của người xưa về quá trình tạo lập thể giới cũng như về các hiện tượng tự nhiên.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close