Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Tính cách của cây

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính, văn bản Tính cách của cây giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Văn bản đưa ra thông tin về đặc điểm của những cái cây khi vào mùa chuyển lá, thông qua việc quan sát, miêu tả ba cây sồi và nhân hóa chúng như những con người với những đặc điểm hành vi khác nhau.

Bố cục

Văn bản chia thành 2 phần:

Đoạn 1: Từ đầu đến “hành vi khác nhau”: Giới thiệu chung về ba cây sồi.

Đoạn 2: Còn lại: Tính cách khác biệt của cây

Nội dung chính

Văn bản đưa ra thông tin về những cây sồi khi vào mùa chuyển lá: đặc điểm trước khi chuyển, thời điểm chuyển mùa, quá trình cành gãy để mọc lên cây mới. Đồng thời khẳng định cây cối cũng có những tính cách riêng.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close