Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Nghệ thuật truyền thống của người Việt

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Nghệ thuật truyền thống của người Việt giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt Bài 1

Văn bản đưa ra những thông tin về các ngành nghệ thuật truyền thống ở Việt Nam với các đặc điểm và biểu hiện cụ thể, từ đó khái quát được cả đời sống tinh thần, “tâm tính nhân dân” của người Việt thể hiện trong các công trình nghệ thuật.

Tóm tắt Bài 2

Văn bản viết về những thông tin liên quan đến vấn đề nghệ thuật truyền thống của người Việt. Nghệ thuật của người Việt qua thời gian đã có nhiều nét đổi mới nhưng nhìn chung nó vẫn bảo lưu được những nét văn hóa truyền thống đáng quý. Sự ảnh hưởng của tinh thần tôn giáo đã tạo nên một số thay đổi trong nghệ thuật Việt, tư tưởng của người nghệ sĩ cũng có đôi chút khác biệt nhằm tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mới. Kiến trúc là nền nghệ thuật tiêu biểu nhất ở Việt Nam và mang tính chất tôn giáo, thể hiện cái vĩ đại và bí ẩn mà vẫn có tính đều đặn và đối xứng. Nghệ thuật điêu khắc gỗ phụ thuộc vào kiến trúc và là môn nghệ thuật mà người Việt thành công nhất. Nghệ thuật đúc đồng cũng là nền nghệ thuật tiêu biểu ở Việt Nam, thường phát triển ở một số vùng nhất định.

Tóm tắt Bài 3

Văn bản đưa ra nhận định về khiếu thẩm mĩ của người Việt, những yếu tố đã ảnh hưởng đến nghệ thuật Việt và việc bảo tồn các di sản nghệ thuật Việt.

Bố cục

Văn bản chia thành 3 phần:

- Đoạn 1: (Từ đầu đến “trở thành độc đáo”): Tâm tính nhân dân biểu hiện trong nghệ thuật

- Đoạn 2: (Tiếp theo đến “thẩm mĩ tuyệt vời”): Ngành nghệ thuật truyền thống kiến trúc.

- Đoạn 3: (Còn lại): Ngành nghệ thuật truyền thống điêu khắc. 

Nội dung chính

Văn bản viết về những thông tin liên quan đến vấn đề nghệ thuật truyền thống của người Việt.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close