Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Tác gia Nguyễn Trãi

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Tác gia Nguyễn Trãi giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Văn bản trình bày về cuộc đời và con người của tác giả Nguyễn Trãi. Đồng thời khẳng định ông là người vừa có tài năng vừa đức độ.

Bố cục

Văn bản chia thành 2 phần:

- Đoạn 1 (Từ đầu đến “danh nhân văn hóa thế giới”): Tiểu sử Nguyễn Trãi.

- Đoạn 2 (Còn lại): Sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trãi

Nội dung chính

Văn bản giới thiệu về tiểu sử, sự nghiệp sáng tác của tác gia Nguyễn Trãi.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close