Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Sự sống và cái chết

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Sự sống và cái chết giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt Bài 1

Văn bản bàn về sự sống và cái chết của muôn loài trên Trái Đất. Thông qua việc tái hiện tiến trình phát triển của các loài sinh vật, bài viết chỉ ra sự song hành của sự sống và cái chết.

Tóm tắt Bài 2

Văn bản bàn luận về sự sống và cái chết của các sinh vật trên Trái Đất. Trên Trái Đất có hàng ngàn, hàng vạn loài sinh vật, chúng đa dạng và phong phú gồm các loài sinh vật và các vật vô sinh. Mọi vật đều xuất hiện từ rất lâu và chúng luôn phải đấu tranh để sinh tồn, các loài sinh vật phải đấu tranh sống để tránh sự tuyệt chủng còn các vật vô sinh là các hạt, ccs nguyên tử thì không cần phải đấu tranh sinh tồn. Mọi vật trên Trái Đất có lịch sử hình thành lâu đời, chúng sống ở cái ranh giới giữa sự sống và cái chết, luôn đấu tranh sinh tồn để bảo vệ bản thân.

Bố cục

Văn bản chia thành 4 phần:

- Đoạn 1: (Từ đầu đến “các loài theo thời gian”): Khái quát về lịch sử sự sống trên Trái Đất.

- Đoạn 2: (Tiếp theo đến “làm bạn sợ cứng người”): Sự sống trên Trái Đất cách đây 3 tỉ năm và 140 triệu năm thông qua sự có mặt của các sinh vật.

- Đoạn 3: (Tiếp theo đến “các loài chiếm giữ”): Sự ra đời và tuyệt chủng của một số sinh vật.

- Đoạn 4: (Còn lại): Tìm ra nguyên nhân vì sao các loài tiến hóa và tự hoàn thiện.

Nội dung chính

Văn bản bàn luận về sự sống và cái chết của các sinh vật trên Trái Đất. 

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close