Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Hồn thiêng đưa đường

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính, văn bản Hồn thiêng đưa đường giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Văn bản xoay quanh chuyện Đổng Kim Lân củng cố lực lượng và tiếp tục chiến đấu chống Tạ Thiên Lăng. Cánh thái sư cố thủ trong thành, Tạ Thiên Lăng bắt mẹ của Đổng Kim Lân làm con tin, nếu Kim Lân phá thành chúng sẽ giết mẹ ông.

Bố cục

Văn bản chia thành 2 phần:

- Đoạn 1: Từ đầu đến “Mặt trời xuất tan canh”: Kim Lân lên đường hộ tống hoàng tử và thứ phi về tới thành Hậu Sơn an toàn.

- Đoạn 2: Còn lại: Hồn Linh Tá dẫn đường cho Kim Lân

Nội dung chính

Văn bản xoay quanh chuyện Đổng Kim Lân củng cố lực lượng và tiếp tục chiến đấu chống Tạ Thiên Lăng.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close