Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Bến nhà Rồng năm ấy...

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bảnBến nhà Rồng năm ấy...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Tóm tắt 1: Trong đêm hè trải dài theo gió, tại Cảng Nhà Rồng mờ mờ ánh đèn. Anh Ba ngồi kề vai với anh Tư Lê bên bờ sông nói về câu chuyện giành lại độc lập tự do, giúp đồng bào đuổi hết thực dân Pháp ra khỏi đất nước mình. Họ nói về tương lai rằng họ sang Pháp để làm gì và họ sẽ sống thế nào khi ở đây. Họ nói đến lí do tại sao lại sang Tây, và ở đây có quyền lợi tối cao của một dân tộc là độc lập, tự chủ; Họ muốn học hỏi và tìm hiểu về quyền cơ bản nhất của con người ở trong xã hội là quyền tự do, bình đẳng giữa người với người; sang Pháp để được nhìn tận mắt người dân Pháp họ sống thế nào, đằng sau những cải chữ “tự do, bình đẳng, bác ái” ẩn náu những gì...

Tóm tắt 2: Tại bến Cảng Nhà Rồng mờ mờ ánh đèn, Anh Ba ngồi kề vai với anh Tư Lê bên bờ sông, hỏi anh Tư rằng “anh có dám nghĩ đến việc đuổi Tây ra khỏi nước mình”. Anh Tư nói rằng “Nhà tôi có thù với chúng mà, anh Ba!”. Trong cuộc trò chuyện về nỗi lo của đất nước, họ nói về việc giúp đồng bào đuổi hết thực dân Pháp ra khỏi đất nước, giành độc lập, tự do… Họ nói đến lí do tại sao lại sang Tây, họ nói về quyền lợi tối cao của một dân tộc là độc lập, tự chủ; quyền cơ bản nhất của con người ở trong xã hội là quyền tự do, bình đẳng giữa người với người; sang Pháp để được nhìn tận mắt người dân Pháp họ sống thế nào, đằng sau những cải chữ “tự do, bình đẳng, bác ái”.

Tóm tắt 3: Cảng Nhà Rồng mờ mờ những ánh đèn. Anh Ba ngồi kề vai với anh Tư Lê bên bờ sông, hỏi anh Tư rằng “anh có dám nghĩ đến việc đuổi Tây ra khỏi nước mình”. Anh Tư nói rằng “Nhà tôi có thù với chúng mà, anh Ba!”. Trong cuộc trò chuyện về nỗi lo của đất nước, họ nói về việc giúp đồng bào đuổi hết thực dân Pháp ra khỏi đất nước, giành độc lập, tự do… Họ nói đến lí do tại sao lại sang Tây, họ nói về quyền lợi tối cao của một dân tộc là độc lập, tự chủ; quyền cơ bản nhất của con người ở trong xã hội là quyền tự do, bình đẳng giữa người với người; sang Pháp để được nhìn tận mắt người dân Pháp họ sống thế nào, đằng sau những cải chữ “tự do, bình đẳng, bác ái” ẩn náu những gì...

Bố cục

Gồm 3 phần.

+ Phần 1: Sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

+ Phần 2: Nguyên nhân ra đời Bến Nhà Rồng.

+ Phần 3: Quá trình phát triển của Bến Nhà Rồng.

Giọng đọc

truyền cảm

Nội dung chính

Văn bản trên kể về sự việc nhân vật “anh Ba” rời bến cảng nhà Rồng sang phương Tây tìm đường cứu nước và cụ thể là sang Pháp.

Tìm hiểu chung

1. Xuất xứ

 In trong Búp sen xanh, NXB Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2020

2. Đề tài

Lịch sử

3. Phương thức biểu đạt

Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm

4. Thể loại

Truyện lịch sử

5. Ngôi kể

Ngôi thứ ba

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close