Soạn bài Chạy giặc SGK Ngữ văn 8 tập 2 Chân trời sáng tạo - chi tiết

Xác định bố cục, vần, luật, niêm, nhịp của bài thơ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 13, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Xác định bố cục, niêm, luật, vần, nhịp của bài thơ.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về thơ thất ngôn

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Bố cục: 4 phần (đề – thực – luận – kết)

+ Đề (2 câu đầu): giới thiệu tình hình đất nước bị giặt Tây xâm lược

+ Thực (2 câu tiếp): khắc họa chi tiết khung cảnh loạn lạc

+ Luận (2 câu tiếp): chuyển sang nhìn vấn đề trong một bối cảnh rộng hơn

+ Kết (2 câu cuối): tình cảm yêu nước, thương dân, lo lắng cho vận mệnh đất nước

- Niêm: chữ thứ hai của câu 1 là “trắc” niêm với chữ thứ hai của câu 8 cũng là “trắc”, chữ thứ hai của câu 2 là “bằng” niêm với chữ thứ hai của câu 3 cũng là “bằng”, chữ thứ hai của câu 4 là “trắc” niêm với chữ thứ hai của câu 5 cũng là “trắc”, chữ thứ hai của câu 6 là “bằng” niêm với chữ thứ hai của câu 7 cũng là “bằng”.

- Vần: chỉ hiệp theo một vần ở các câu 1, 2, 4, 6, 8 (Tây – tay – bay – mây – này)

- Đối: Câu thứ ba đối với câu thứ tư, câu thứ năm đối với câu thứ sáu.

- Nhịp: Bài thơ ngắt nhịp 2/2/3 ở các câu 1, 3, 4, 5, 6 và ngắt nhịp 4/3 ở các câu 2, 7, 8. Đây là cách ngắt nhịp tạo được cảm xúc dồn dập, biến đổi.

=> Kết luận: Bài thơ tuân thủ quy định về luật, niêm, vần của một bài thơ thất ngôn bát cú luật trắc vần bằng theo luật Đường.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

 

Bố cục

- Đề (2 câu đầu): giới thiệu tình hình đất nước bị giặt Tây xâm lược

- Thực (2 câu tiếp): khắc họa chi tiết khung cảnh loạn lạc

- Luận (2 câu tiếp): chuyển sang nhìn vấn đề trong một bối cảnh rộng hơn

- Kết (2 câu cuối): tình cảm yêu nước, thương dân, lo lắng cho vận mệnh đất nước

Niêm

Chữ thứ 2 của 1 niêm chữ thứ 2 câu 8 (thanh trắc)

Chữ thứ 2 của 2 niêm chữ thứ 2 câu 3 (thanh trắc)   

Chữ thứ 2 của 4 niêm chữ thứ 2 câu 5 (thanh trắc)

Chữ thứ 2 của 5 niêm chữ thứ 2 câu 7 (thanh bằng)

Vần

hiệp theo một vần ở các câu 1, 2, 4, 6, 8 (Tây – tay – bay – mây – này)

Đối

Câu thứ ba đối với câu thứ tư, câu thứ năm đối với câu thứ sáu.

Nhịp

Bài thơ ngắt nhịp 2/2/3 ở các câu 1, 3, 4, 5, 6 và ngắt nhịp 4/3 ở các câu 2, 7, 8

Bố cục: 2 phần

- Phần 1 (Sáu câu đầu): Cảnh đất nước và nhân dân khi thực dân Pháp đến xâm lược.

- Phần 2 (Hai câu cuối): Tâm trạng, thái độ của tác giả.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Câu 2

Câu 2 (trang 13, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Trong sáu câu đầu, hình ảnh chạy giặc của người dân được gợi tả bằng những từ ngữ nào?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh chạy giặc của người dân được gợi tả bằng những từ lơ xơ, dáo dác (từ láy), tan bọt nước, nhuốm màu mây là những từ rất gợi tình, gợi cảm, vẽ ra được bức tranh loạn lạc, tang thương với những con người yếu ớt, không nơi nương tựa.

Câu 3

Câu 3 (trang 13, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Theo em, tác giả muốn gửi gắm điều gì qua hai câu thơ cuối?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Tác giả bày tỏ sự lo lắng, thương xót cho người dân, cho vận mệnh đất nước, đồng thời cũng thể hiện sự thất vọng, sự trông đợi, sự chất vấn,… đối với những “trang dẹp loạn”, những người có khả năng và trách nhiệm trước thời cuộc.

Xem thêm
Cách 2

Qua hai câu thơ: Lau nước mắt đi những tâm hồn rất trẻ/Ngoài cửa sổ này, chân trời mới đợi em:

+ Người cô bộc lộ tình cảm yêu mến, xúc động, niềm tin, niềm hi vọng vào các em học sinh cuối cấp- thế hệ trẻ của đất nước.

+ Lời nhắn nhủ, động viên các em con đường phía trước còn nhiều chông gai, thử thách, nỗi buồn …Các em phải quên đi, phải lạc quan, tin tưởng vào con đường tương lai tươi sáng phía trước để thành công.

Xem thêm
Cách 2

Câu 4

Câu 4 (trang 13, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Xác định các biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ và chỉ ra tác dụng của chúng.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về  biện pháp tu từ

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Biện pháp tu từ đảo ngữ ở các câu 3, 4, 5, 6 => Tác dụng: nhấn mạnh sự yếu ớt, không nơi nương tựa của con người trong cảnh loạn lạc.

- Câu hỏi tu từ ở cuối bài thơ không nhằm mục đích tìm kiếm câu trả lời mà câu trả lời đã nằm ngay trong câu hỏi => Tác dụng: nhấn mạnh nội dung người viết muốn gửi gắm: dân tộc này cần người có trách nhiệm đứng ra gánh vác, đối phó với ngoại xâm.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Cách 4

- Biện pháp đảo ngữ: câu 3, 4, 5, 6 => nhấn mạnh sự yếu ớt, không nơi nương tựa của con người trong cảnh loạn lạc.

- Câu hỏi tu từ ở cuối bài thơ => không nhằm mục đích tìm kiếm câu trả lời mà nhấn mạnh nội dung người viết muốn gửi gắm.

– Biện pháp tu từ đảo ngữ được sử dụng ở các câu 3, 4, 5, 6. Hiệu quả: nhấn mạnh sự yếu ớt, không nơi nương tựa của con người trong cảnh loạn lạc.

– Câu hỏi tu từ được đặt ra cuối bài thơ không nhằm mục đích tìm kiếm câu trả lời mà câu trả lời đã nằm ngay trong câu hỏi. Tác dụng: nhằm nhấn mạnh nội dung người viết muốn gửi gắm: dân tộc này cần người có trách nhiệm đứng ra gánh vác, đối phó với giặc ngoại xâm.

- Các biện pháp tu từ: từ láy, phép đối, biện pháp đảo ngữ, 

- Hình ảnh thơ gợi hình, gợi cảm..

- Ngôn ngữ thơ tinh tế, giàu cảm xúc.

 Tác dụng: Nhấn mạnh sự hoảng loạn của đất nước trong buổi đầu thực dân Pháp xâm lược.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Cách 4

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close