Soạn bài Vắt cổ chày ra nước, May không đi giày SGK Ngữ văn 8 tập 1 Chân trời sáng tạo - chi tiết

Theo em, thế nào là keo kiệt?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chuẩn bị đọc

(trang 80, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Theo em, thế nào là keo kiệt?

Phương pháp giải:

Vận dụng sự hiểu biết về ngôn ngữ và đời sống

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Keo kiệt là từ dùng để chỉ những người hà tiện tới mức bủn xỉn, chỉ biết bo bo giữ của

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Keo kiệt là hà tiện đến mức khắt khe quá quắt, chỉ biết giữ tiền của.

Keo kiệt là sự tiết kiệm quá mức khiến người khác thấy nhàm chán, như vậy không những ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến danh dự.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Trải nghiệm cùng VB 1

Câu 1 (trang 81, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Câu trả lời này thể hiện nét tính cách gì của người chủ nhà?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Câu nói thể hiện tính cách keo kiệt, hà tiện, bủn xỉn tới mức quá quắt của chủ nhà

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Tính cách keo kiệt, hà tiện, bủn xỉn tới mức quá quắt

Câu trả lời này thể hiện tính bủn xỉn ki bo của chủ nhà.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Cách 4

Câu trả lời này thể hiện nét tính cách keo kiệt, bủn xỉn của người chủ nhà.

Trải nghiệm cùng VB 2

Câu 2 (trang 81, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Vì sao lời giải thích của nhân vật “ông hà tiện” lại gây bất ngờ đối với người đọc?

Phương pháp giải:

Vận dụng kỹ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Lời giải thích của nhân vật “ông hà tiện” lại gây bất ngờ đối với người đọc bởi có sự ngược đời, lạ đời, trái với quy luật tự nhiên, khi xảy ra sự cố mọi người sẽ lo cho sức khỏe, tính mạng nhưng nhân vật trong truyện lại sợ đôi giày bị rách mũi mặc cho ngón chân đang chảy máu của mình.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Cách 4

Bởi có sự ngược đời, trái với quy luật tự nhiên, thay vì lo cho sức khỏe, tính mạng mình thì nhân vật lại lo cho đôi giày.

Vì ông không lo cho chiếc chân bị chảy máu của mình mà thấy may vì không đi giày nếu không sẽ bị rách giày.

Vì ông hà tiện không xót cho bàn chân mình mà lại đi xót cho chiếc giày. Thứ cần để tâm thì ông ta lại không quan tâm.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Cách 4

Suy ngẫm và phản hồi 1

Câu 1 (trang 81, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Xác định đề tài của hai truyện trên. Theo em, nhan đề Vắt cổ chày ra nướcMay không đi giày có thể hiện được nội dung của mỗi truyện hay không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu, từ nội dung truyện rút ra đề tài

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Đề tài của hai truyện trên là phê phán, đả kích những người có thói quen sống hà tiện, keo liệt (phê phán những thói xấu trong xã hội).

Nhan đề Vắt cổ chày ra nướcMay không đi giày đã thể hiện được nội dung của mỗi truyện bởi thông qua nhan đề người đọc đoán được nội dung cũng như biết được đối tượng văn bản hướng đến.

Xem thêm
Cách 2

Đề tài của hai truyện trên là truyện cười. Theo em, nhan đề Vắt cổ chảy ra nước và May không đi giày có thể hiện được nội dung của mỗi chuyện. Vì nó đã bao hàm sự kiện chính của câu chuyện

Xem thêm
Cách 2

Suy ngẫm và phản hồi 2

Câu 2 (trang 81, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Em có nhận xét gì về bối cảnh của hai truyện cười trên?

Phương pháp giải:

Vận dụng tri thức đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Hai truyện trên tác giả tập trung vào cốt truyện, nhân vật còn bối cảnh không được miêu tả cụ thể, tỉ mỉ, bối cảnh không xác định.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Cách 4

Bối cảnh không được miêu tả cụ thể, tỉ mỉ, bối cảnh không xác định.

Bối cảnh của hai truyện không được miêu tả cụ thể, tỉ mỉ, bối cảnh được miêu tả gần gũi, thân thuộc.

Bối cảnh của hai truyện không được miêu tả cụ thể, tỉ mỉ, bối cảnh được miêu tả gần gũi, thân thuộc.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Cách 4

Suy ngẫm và phản hồi 3

Câu 3 (trang 81, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Các nhân vật trong hai truyện trên thuộc loại nhân vật nào của truyện cười?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về truyện cười

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Các nhân vật trong hai truyện trên thuộc loại nhân vật mang những thói xấu phổ biến trong xã hội

Xem thêm
Cách 2

Các nhân vật trong hai truyện trên thuộc loại nhân vật mang thói xấu phổ biến trong xã hội: keo kiệt của truyện cười.

Xem thêm
Cách 2

Suy ngẫm và phản hồi 4

Câu 4 (trang 81, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Dựa vào bảng dưới đây, hãy chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau trong thủ pháp gây cười ở hai truyện Vắt cổ chày ra nướcMay không đi giày:

Thủ pháp

Điểm giống nhau

Điểm khác nhau

Vắt cổ chày ra nước

May không đi giày

1. Tạo tình huống trào phúng

 

 

 

2. Sử dụng các biện pháp tu từ

 

 

 

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đọc hiểu

Vận dụng kiến thức về các biện pháp tu từ

Lời giải chi tiết:

Thủ pháp

Điểm giống nhau

Điểm khác nhau

Vắt cổ chày ra nước

May không đi giày

1. Tạo tình huống trào phúng

Bất ngờ, gây sự tò mò, hấp dẫn, hài hước

Keo kiệt, tính toán chi li với người khác

Keo kiệt với chính bản thân

2. Sử dụng các biện pháp tu từ

Lối nói chơi chữ

Cách chơi chữ đến từ người khác

Từ chính bản thân nhân vật sử dụng cách nói chơi chữ gây cười

Xem thêm
Cách 2

Thủ pháp

Điểm giống nhau 

 Điểm khác nhau

 Vắt cổ chảy ra nước

 May không đi giày

 1. Tạo các tình huống trào phúng

 Đề tạo ra tình huống gây vười từ sự keo kiệt, bủn xỉn

Sự keo kiệt đối với người khác 

 Sự keo kiệt đối với bản thân

 2. Sử dụng các biện pháp tu từ

 Lối nói chơi chữ

 Lối nói chơi chữ đến từ người khác

 Lối nói chơi chữ từ bản thân người gây cười

Xem thêm
Cách 2

Suy ngẫm và phản hồi 5

Câu 5 (trang 82, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Câu nói: “Dạ, vắt cổ chảy cũng ra nước!” của nhân vật “người đầy tớ” trong truyện Vắt cổ chày ra nước và câu nói: “... may là vì tôi không đi giày! Chớ mà đi giày thì rách mất mũi giày rồi còn gì!” của nhân vật “ông hà tiện” trong truyện May không đi giày có vai trò như thế nào trong việc thể hiện chủ đề của truyện?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Câu nói: “Dạ, vắt cổ chày cũng ra nước!” của nhân vật “người đầy tớ” trong truyện Vắt cổ chày ra nước và câu nói: “may là vì tôi không đi giày! Chớ mà đi giày thì rách mất mũi giày rồi còn gì!” của nhân vật “ông hà tiện” trong truyện May không đi giày có vai trò giúp tạo nên tình huống trào phúng, gây tiếng cười và thể hiện được rõ nội dung của truyện.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Giúp tạo tình huống trào phúng, gây tiếng cười và thể hiện được rõ nội dung của truyện.


Câu nói " Dạ, vắt cổ chảy cũng ra nước!" của nhân vật "người đầy tớ" trong truyện Vắt cổ chảy ra nước và câu nói:" ... may là vì tôi không đi giày! Chớ mà đi giày thì rách mất mũi giày rồi còn gì!" của nhân vật " ông hà tiện" trong truyện May không đi giày có vai trò tạo tình huống trào phúng, gây cười và thể hiện rõ nét chủ đề trong thể hiện chủ đề của chuyện.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Suy ngẫm và phản hồi 6

Câu 6 (trang 82, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Theo em, tác giả dân gian sáng tạo các câu chuyện trên với mục đích gì? Nhận xét về cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả dân gian thông qua các truyện cười này.

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Tác giả dân gian sáng tạo các câu chuyện trên với mục đích: Tạo tiếng cười, mua vui, giải trí lành mạnh, vui vẻ, đặc biệt là để phê phán, châm biếm các thói hư tật xấu của con người.

Cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả dân gian thông qua các truyện cười này: Thể hiện sự vui vẻ, lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống, đồng thời thể hiện sự thâm thúy của ông cha khi định hướng, thay đổi con người một cách nhẹ nhàng mà sâu cay.

Xem thêm
Cách 2

Theo em, các câu chuyện trên được sáng tạo với mục đích giải trí và phê phán, châm biếm, đả kích thói keo kiệt trong cuộc sống

Qua các câu chuyện cười trên, có thể thấy tác giả nhìn đời vằng con mắt tích cực, dùng những mẩu chuyện cười để châm biếm chứ không nói xấu người khác.

Xem thêm
Cách 2

Suy ngẫm và phản hồi 7

Câu 7 (trang 82, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Viết một đoạn văn (khoảng năm đến bảy câu) trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm.

Phương pháp giải:

Vận dụng sự hiểu biết về ngôn ngữ và đời sống

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Giữa keo kiệt và tiết kiệm có một ranh giới mong manh. Keo kiệt là cách sống hà tiện, bủn xỉn, chỉ biết giữ của cho mình hoặc thậm chí là keo kiệt với chính bản thân mình. Ngược lại tiết kiệm là lối sống tích cực, chi tiêu hợp lý, biết chia sẻ nhưng không hoang phí. Ví dụ khi cùng chi tiền để đầu tư cho sức khỏe, những người keo kiệt sẽ nghĩ chỉ cần ăn nhiều, không cần cải thiện bữa ăn, không cần bổ sung thêm các chất, không khám sức khỏe định kỳ. Trong khi đó, những người tiết kiệm sẽ chi tiêu hợp lí, hạn chế mua những thứ không cần thiết, để tiền đi thăm khám, mua thêm các thực phẩm chức năng hỗ trợ cải thiện sức khỏe.

Xem thêm
Cách 2

Keo kiệt và tiết kiệm là hai khái niệm khác nhau, mặc dù đôi khi chúng được sử dụng một cách đồng nghĩa. Keo kiệt thường được hiểu là tiết kiệm quá mức hoặc không cần thiết, trong khi tiết kiệm là việc sử dụng tài nguyên một cách thông minh, hiệu quả và có mục đích. Khi một người là keo kiệt, họ có xu hướng giữ tiền của mình và không muốn chi tiêu nhiều cho những thứ không cần thiết. Điều này có thể dẫn đến sự buồn tẻ và cô đơn, bởi vì họ có xu hướng từ chối các hoạt động giải trí và chia sẻ cơ hội tương tác với người khác. Trong khi đó, tiết kiệm giúp người ta sử dụng tiền bạc, thời gian và tài nguyên một cách thông minh để đạt được mục tiêu cuộc sống của mình. Người tiết kiệm tìm cách sử dụng tiền một cách hiệu quả, để có thể đầu tư vào bản thân, gia đình và tương lai

Xem thêm
Cách 2

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close