Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Đại Nam quốc sử diễn ca

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Đại Nam quốc sử diễn ca

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bố cục

2 phần

- Phần 1 (18 câu thơ đầu): Chuyện Phù Đổng Thiên Vương

- Phàn 2 (còn lại): Hai Bà Trưng dựng nền độc lập

Giọng đọc

  

Nội dung chính

  Đoạn trích đã làm nổi bật chí khí anh hùng và tinh thần yêu nước bất diệt của nhân dân ta qua hai sự kiện lịch sử tiêu biểu: Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân xâm lược ở thời Hùng Vương thứ sáu và Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đánh tan quân Hán do tên thái thú Tô Định cầm đầu.

Tìm hiểu chung

1. Xuất xứ

Trích Đại Nam quốc sử diễn ca, Đinh Xuân Lâm, Chu Thiên phiên âm, khảo dị, hiệu đính, chú thích, giới thiệu, NXB Văn hóa Thông tin, 2004

2. Đề tài

Lịch sử

3. Phương thức biểu đạt

Biểu cảm kết hợp miêu tả, tự sự

4. Thể loại

Lục bát

5. Ngôi kể

Ngôi thứ ba

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close