Soạn bài Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sốngSGK Ngữ Văn 7 tập 2 Kết nối tri thức - chi tiết

rước ý kiến về một vấn đề đời sống được bàn luận (liên quan đến chủ đề Trải nghiệm để trưởng thành), người nghe có thể tán thành hay phản bác

Đề bài

(trang 71, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Trước ý kiến về một vấn đề đời sống được bàn luận (liên quan đến chủ đề Trải nghiệm để trưởng thành), người nghe có thể tán thành hay phản bác. Thói quen trao đổi như thế là rất cần thiết. Được tán thành, người nói sẽ thấy tự tin hơn vì những điều mình trình bày có sức thuyết phục. Gặp sự phản bác, người nói cần kiểm tra lại ý kiến của mình, biết điều chỉnh nếu thấy chưa đúng và biết cách bảo vệ nếu thấy xác đáng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Trình bày ý kiến về vấn đề

- Bảo vệ ý kiến trước sự phản bác của người nghe

Lời giải chi tiết

1. Trước khi nói

a. Chuẩn bị nội dung nói

- Nội dung nói có thể dựa vào kết quả viết ở bài 6 hoặc bài 8. Theo đó, cần tóm lược bài viết thành một dàn ý

- Nắm vững vấn đề đời sống cần bàn luận và nội dung trình bày

- Dự kiến các tình huống người nghe có thể phản bác để có phương án tiếp thu và bảo vệ ý kiến

- Ghi nhanh một số lí lẽ, bằng chứng cần sử dụng

b. Tập luyện

Đối với kiểu bài nói trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống, hình thức tập luyện theo nhóm là thích hợp nhất.

2. Trình bày bài nói

a. Người nói

- Trình bày ý kiến về vấn đề

- Bảo vệ ý kiến trước sự phản bác của người nghe

b. Người nghe

- Tiếp nhận và suy nghĩ về ý kiến của người nói

- Nêu ý kiến trao đổi

3. Sau khi nói

Người nói và người nghe cùng trao đổi để đánh giá và rút kinh nghiệm về một số mặt:

- Vấn đề đời sống được bàn luận có hấp dẫn và thiết thực không?

- Cách trình bày và cách bảo vệ ý kiến của người nói đạt ở mức nào?

- Cách phản bác của người nghe có tác dụng tích cực với người nói không?

- Việc tổ chức thảo luận về các vấn đề đời sống, việc thể hiện rõ ràng thái độ tán thành hay phản bác những ý kiến đã phát biểu có ý nghĩa gì?

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close