Soạn bài Giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động SGK Ngữ Văn 7 tập 2 Kết nối tri thức - chi tiết

Để các đối tượng tham gia trò chơi hay hoạt động thống nhất trong cách thức hành động, cần có những quy tắc hoặc luật lệ chung mà tất cả đều hiểu và tuân thủ

Đề bài

(trang 95, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Để các đối tượng tham gia trò chơi hay hoạt động thống nhất trong cách thức hành động, cần có những quy tắc hoặc luật lệ chung mà tất cả đều hiểu và tuân thủ. Trong phạm vi phần Nói và nghe này, em hãy tập trung giải thích quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi hay hoạt động mà em yêu thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đánh dấu đoạn giải thích quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động trong bài viết

- Tóm lược những ý chính của đoạn văn đó

- Chuẩn bị tranh ảnh, hình vẽ dạng sơ đồ, dụng cụ liên quan đến trò chơi hay hoạt động

Lời giải chi tiết

1. Trước khi nói

a. Chuẩn bị nội dung nói

- Đánh dấu đoạn giải thích quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động trong bài viết.

- Tóm lược những ý chính của đoạn văn đó

- Chuẩn bị tranh ảnh, hình vẽ dạng sơ đồ, dụng cụ liên quan đến trò chơi hay hoạt động

Chú ý: Có thể chuẩn bị thuyết trình bằng hình thức trình chiếu

b. Tập luyện

- Tập nói thành tiếng một mình; vừa nói vừa giới thiệu tranh ảnh, hình vẽ, dụng cụ

- Nói theo bản trình chiếu đã chuẩn bị

2. Trình bày bài nói

a. Mở đầu

- Thu hút người nghe bằng thái độ hào hứng đối với trò chơi hay hoạt động.

b. Triển khai

- Trình bày theo dàn ý đã chuẩn bị (hoặc nói kết hợp với việc sử dụng bản trình chiếu)

- Trong khi nói, có thể dùng cử chỉ, điệu bộ để mô phỏng động tác của trò chơi hay hoạt động

c. Kết luận

Khẳng định sự thú vị của trò chơi hay hoạt động; hẹn các bạn cùng tham gia trò chơi hay hoạt động vào một dịp phù hợp

3. Sau khi nói

- Trao đổi về bài nói theo một số gợi ý:

Người nghe

Người nói

- Chú ý theo dõi quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động trong bài nói để cảm nhận được sự thú vị của trò chơi hay hoạt động; bày tỏ cảm nhận của mình

- Nếu em có ý định chơi trò chơi đó với các bạn thì ghi nhớ những quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động; nêu thắc mắc của mình để hiểu thấu đáo quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động

- Nhận xét về cách trình bày bài nói của bạn

- Lắng nghe chia sẻ của người nghe về bài nói

- Giải đáp thắc mắc của người nghe

- Cảm ơn nhận xét của người nghe

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close