Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính, văn bản Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Bản thông điệp khẳng định phòng chống HIV/AIDS phải là mối quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại, và những cố gắng của con người về mặt này vẫn còn chưa đủ. Tác giả thiết tha kêu gọi các quốc gia và toàn thể nhân dân thế giới hãy chung tay, sát cánh bên nhau để đẩy lùi sự phân biệt đối xử với những người vị HIV/ AIDS.

Bố cục

Văn bản chia thành 3 phần:

Phần 1: Từ đầu đến "...dịch bệnh này": Đặt vấn đề: Tầm quan trọng của việc phòng chống đại dịch HIV/AIDS.

- Phần 2: Tiếp theo đến "...với cái chết": Giải quyết vấn đề: Tổng kết thực trạng và hành động phòng chống HIV/AIDS.

- Phần 3: Đoạn còn lại: Kết thúc vấn đề: Lời kêu gọi.

Nội dung chính

Văn bản nêu lên tầm quan trọng của việc phòng chống đại dịch HIV/AIDS, đồng thời tổng kết thực trạng và hành động phòng chống HIV/AIDS. Cuối cùng, tác giả lên tiếng kêu gọi mọi người chung tay đẩy lùi đại dịch này cũng như sự kì thị đối với những người mắc HIV/ AIDS.

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close