Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Việt Bắc phần tác phẩm

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính, văn bản Việt Bắc phần tác phẩm giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Việt Bắc là khúc hùng ca về cuộc kháng chiến gian lao mà anh hùng, đó là niềm tin chiến thắng, luôn hướng về ánh sáng cách mạng của Đảng, Bác Hồ. Đây còn là khúc tình ca cách mạng giữa bộ đội và nhân dân, họ giành cho nhau tình cảm thủy chung, nghĩa tình.

Bố cục

Bài thơ chia thành 2 phần:

- Phần 1 (20 câu đầu): Lời nhắn nhủ của người ở lại đối với người ra đi.

- Phần 2 (70 câu sau): Lời của người ra đi.

Nội dung chính

Việt Bắc là khúc hùng ca và cũng là khúc tình ca về cách mạng, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến.

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close