• Đàn ghi ta của Lor-Ca

  Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-Ca. Câu 3. Ý nghĩa ẩn dụ của hình tượng tiếng đàn trong bài thơ?

  Xem lời giải
 • Bác ơi

  Soạn bài Bác ơi - Tố Hữu. Câu 3. Cảm xúc của mọi người dân Việt Nam qua ba khổ thơ cuối như thế nào?

  Xem lời giải
 • Tự do

  Soạn bài Tự do - P.Ê-Luy-A. Câu 2. Tìm hiểu kết cấu “Tôi viết tên em" ở mỗi khổ thơ cách lặp từ theo lối “xoáy tròn" và nhạc điệu bài thơ cách sử dụng đại từ “em" trong bài thơ?.

  Xem lời giải
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

  Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận. Câu 2. Viết bài văn trong đó vận dụng tổng hợp ít nhất ba thao tác lập luận, theo chủ đề: một tác phẩm văn học mới ra đời và đáng được nhiều người quan tâm bàn luận.

  Xem lời giải