Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ (chi tiết)

Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ. Câu 2. Đọc văn bản lược trích (mục 5 - SGK, trang 194) và thực hiện các yêu cầu của SGK:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Câu 1 (trang 192 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

Kẻ bảng sau vào vở rồi điền những nội dung cần thiết về tiếng Việt vào các mục trong bảng.

Lời giải chi tiết:

Nguồn gốc và lịch sử phát triển

Đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập

a. Về nguồn gốc, tiếng Việt thuộc:

- Họ: ngôn ngữ Nam Á

- Dòng: Môn Khơ – me

- Nhánh: Việt – Mường

b. Các thời kì lịch sử

- Thời kì dựng nước

- Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc

- Thời kì độc lập, tự chủ phong kiến

- Thời kì Pháp thuộc

- Thời kì từ sau CMT8 đến nay

a. Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp. Về mặt ngữ âm, tiếng là âm tiết. Về mặt sử dụng, tiếng có thể là từ hoặc yếu tố cấu tạo từ.

b. Từ không biến đổi hình thái

c. Biện pháp chủ yếu đế biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là sắp đặt theo thứ tự trước sau và sử dụng các hư từ.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 193 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

Kẻ bảng sau vào vở rồi điền tên các phong cách ngôn ngữ và các thể loại văn bản tiêu biểu cho từng phong cách.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 193 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

Kẻ bảng sau vào vở rồi điền tên các phong cách ngôn ngữ và các đặc trưng cơ bản của từng phong cách

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 193 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

So sánh hai phần văn bản (mục 4-SGK, trang 193), xác định phong cách ngôn ngữ và đặc điểm ngôn ngữ của hai văn bản

Lời giải chi tiết:

Hai phần văn bản để có chung đề tài (trăng) nhưng được viết với hai phong cách khác nhau:

+ Văn bản (a) được viết theo phong cách ngôn ngữ khoa học nên ngôn ngữ dùng để thể hiện tính trừu tượng, khái quát, tính lý trí, logic, tính phi cá thể.

+ Văn bản (b) được viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật nên ngôn ngữ mang tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hoá.

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Câu 5 (trang 195 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

Đọc văn bản lược trích (mục 5-SGK, trang 194) và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:

a. Hãy xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản

b. Phân tích đặc điểm về từ ngữ, câu văn, kết cấu của văn bản

c. Giả định rằng văn bản trên vừa mới được kí và ban hành một vài giờ trước, anh (chị) hãy đóng vai các phóng viên báo hàng ngày viết một tin ngắn theo phong cách ngôn ngữ báo chí để đưa tin về sự kiện ban hành văn bản.

Lời giải chi tiết:

a. Văn bản được viết theo phong cách ngôn ngữ hành chính.

b. Ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản có đặc điểm:

+ Về từ ngữ: văn bản sử dụng nhiều từ ngữ thường gặp trong phong cách ngôn ngữ hành chính như: quyết định, căn cứ, luật, nghị định 299/HĐBT, ban hành điều lệ, thi hành quyết định này.

+ về câu: văn bản sử dụng kiểu câu thường gặp trong quyết định (thuộc văn bản hành chính): UBND thành phố Hà Nội căn cứ... căn cứ... xét đề nghị... quyết định I... II.. III... IV....V...VI

+ Về kết cấu: Văn bản có kết cấu theo khuôn mẫu ba phần:

- Phần đầu: Quốc hiệu, cơ quan ra quyết định, ngày tháng năm, tên quyết định

- Phần chính: nội dung quyết định

- Phần cuối: chữ ký, họ tên (góc phải), nơi nhận (góc trái)

c. Tin ngắn:

       Cách đây vài tiếng đồng hồ, bà Trần Thị Tâm Đan thay mặt UBND thành phố Hà Nội đã ký quyết định thành lập Bảo hiểm Y tế Hà Nội. Quyết định ngoài việc nêu rõ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức, cơ cấu phòng ban... quyết định địa điểm cho Bảo hiểm y tế Hà Nội và các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm thi hành.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close