• Ôn tập phần văn học - Ngữ Văn 12

    Soạn bài Ôn tập phần văn học - Ngữ Văn 12 tập 1. Câu 10. Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh. Anh chị cảm nhận được gì về tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu của bài thơ này

    Xem lời giải