• Chiếc thuyền ngoài xa trang 69 SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 2

    Soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu - SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 2.Câu 4. Nêu cảm nghĩ về các nhân vật: người đàn bà vùng biển, lão đàn ông độc ác, chị em thằng Phác, người nghệ sĩ nhiếp ảnh.

    Xem lời giải
  • Thực hành về hàm ý

    Soạn bài Thực hành về hàm ý. Câu 4. Qua những phần trên, anh chị hãy xác định: để nói một câu có hàm ý, người ta thường dùng những cách thức nói như thế nào? Chọn phương án trả lời thích hợp

    Xem lời giải