Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Đất nước - Nguyễn Đình Thi

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Đất nước - Nguyễn Đình Thi giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Bài thơ là tâm trạng luyến nhớ về mùa thu Hà Nội. Tiếp đến là cảm xúc về mùa thu, suy nghĩ về đất nước, con người Việt Nam. Cuối cùng nhà thơ nhận thức tình yêu quê hương – đất nước, ý thức căm thù và quật khởi quật cường.

Bố cục

Tác phẩm chia thành 2 phần:

- Phần 1: Từ đầu đến "Những buổi ngày xưa vọng nói về": Mùa thu đất nước trong hoài niệm của nhà thơ.

- Phần 2: Còn lại: Hình ảnh đất nước kháng chiến đau thương mà anh hùng tình nghĩa.

Nội dung chính

Bài thơ là hình ảnh mùa thu Hà Nội trong hoài niệm, hình ảnh đất nước đau thương và đất nước quật cường trong chiến tranh.

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close