Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Sóng

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Sóng giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Bài thơ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn và niềm khát khao hạnh phúc của người phụ nữ trong tình yêu. Đó là tình yêu cao đẹp, thủy chung, luôn khát khao đến bến bờ hạnh phúc.

Bố cục

Bài thơ chia thành 4 phần:

- Phần 1 (khổ 1+2): Sóng - Khát vọng tình yêu của người con gái.

- Phần 2 (khổ 3+4): Ngọn nguồn của sóng - Truy tìm sự bí ẩn của tình yêu.

- Phần 3 (khổ 5+6+7): Sóng - Nỗi nhớ thủy chung trong tình yêu.

- Phần 4 (Khổ 8+9): Những suy tư về cuộc đời và khát vọng trong tình yêu.

Nội dung chính

Qua hình tượng sóng, trên cơ sở khám phá sự tương đồng, hòa hợp giữa "sóng" và "em", bài thơ diễn tả tình yêu của người phụ nữ thiết tha, nồng nàn, chung thủy, muốn vượt lên thử thách của thời gian và sự hữu hạn của đời người. Từ đó thấy được tình yêu là một tình cảm cao đẹp, một hạnh phúc lớn lao của con người.

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close