Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Dọn về làng

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Dọn về làng giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Bài thơ Dọn về làng miêu tả cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao - Bắc - Lạng và tố cáo tội ác của giặc Pháp.

Bố cục

Bài thơ chia thành 2 phần:

- Phần 1: Từ đầu đến "Băm xương thịt mày, tao mới hả!" → Nỗi thống khổ của nhân dân và tội ác của giặc Pháp.

- Phần 2: Còn lại → Niềm vui của nhân dân khi quê hương được giải phóng.


Nội dung chính

Bài thơ miêu tả chân thực nỗi đau khổ của người dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng thời tố cáo tội ác, sự tàn bạo dã man của thực dân Pháp đối với nhân dân ta.

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close