Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Đoạn trích nhấn mạnh tư tưởng "Đất Nước của nhân dân", đồng thời thể hiện cảm nghĩ mới mẻ của tác giả về đất nước qua những vẻ đẹp được phát hiện ở chiều sâu trên nhiều bình diện: lích sử, địa lí, văn hóa,...

Bố cục

Văn bản chia thành 2 phần:

- Phần 1: Từ đầu đến "Làm nên Đất Nước muôn đời": Cách cảm nhận độc đáo về quá trình hình thành, phát triển của đất nước; từ đó khơi dậy ý thức về trách nhiệm thiêng liêng với nhân dân, đất nước.

- Phần 2: Còn lại: Tư tưởng đất Nước của nhân dân.

Nội dung chính

Bằng hình thức biểu đạt giàu suy tư, qua giọng thơ trữ tình chính trị sâu lắng, thiết tha, đoạn trích thể hiện cảm nghĩ mới mẻ của tác giả về đất nước qua những vẻ đẹp được phát hiện ở chiều sâu trên nhiều bình diện: lích sử, địa lí, văn hóa,...

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close