Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Việt Bắc phần tác giả

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính, văn bản Việt Bắc giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Đường đời, đường thơ Tố Hữu luôn song hành cùng con đường cách mạng của cả dân tộc. Ông là một trong những lá cờ đầu của nền văn nghệ cách mạng Việt Nam. Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị sâu sắc. Thơ Tố Hữu là bằng chứng sinh động về sự kết hợp hài hòa hai yếu tố cách mạng và dân tộc trong sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo thi ca.

Bố cục

Văn bản chia thành 3 phần:

- Phần 1: Vài nét về tiểu sử

- Phần 2: Đường cách mạng, đường thơ

- Phần 3: Phong cách thơ Tố Hữu

- Phần 4: Kết luận

Nội dung chính

Đường đời, đường thơ Tố Hữu luôn song hành cùng con đường cách mạng của cả dân tộc. Với những tác phẩm giàu chất trữ tình chính trị và đậm đà tính dân tộc, Tố Hữu là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của thơ ca Việt Nam hiện đại.

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close