Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Mấy ý nghĩ về thơ

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính, văn bản Mấy ý nghĩ về thơ giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Những đặc trưng cơ bản nhấc của thơ chính là biểu hiện tâm hồn con người. Ngoài ra, thơ còn có những đặc trưng khác như về hình ảnh, tư tưởng, cảm xúc, cái thực và ngôn ngữ thơ.

Bố cục

Văn bản chia thành 2 phần:

- Đoạn 1: Từ đầu đến "... xung quanh ngọn lửa" → Đặc trưng cơ bản nhất của thơ.

- Đoạn 2: Còn lại → Những đặc điểm khác của thơ.

Nội dung chính

Văn bản nêu lên quan niệm về thơ của Nguyễn Đình Thi.

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close