Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Đô - xtôi - ép - xki

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính, văn bản Đô - xtôi - ép - xki giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Mặc dù cuộc đời phải chịu nỗi khổ về vật chất, tinh thần, nhưng nhà văn Đô-xtôi-ép-xki đã vượt lên hết những điều ấy bằng nghị lực của bản thân. Để rồi đến cuối cùng, ông đã trở thành một nhà văn vĩ đại và nhận được sự trân trọng, yêu mến của mọi người.

Bố cục

Văn bản chia thành 3 phần

- Phần 1: Từ đầu đến "...hàng thế kỉ dằn vặt" → Số phận nghiệt ngã của nhà văn Đô-xtôi-ép-xki.

- Phần 2: "... Cuối cùng..." đến "...cái đầu của người bị hành khổ này" → Nghị lực lao động không mệt mỏi, vượt qua hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật.

- Phần 3: Còn lại → Cái chết của ông và sự thương xót, yêu mến, khâm phục mà nhân dân dành cho ông, tác dụng to lớn tỏa ra từ cuộc đời và văn chương của ông đối với nước Nga.

Nội dung chính

Văn bản viết về cuộc đời của nhà văn Đô - xtôi - ép - xki và sự nghiệp sáng tác của ông.

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close