Soạn bài Loại vi trùng quý hiếm SGK Ngữ văn 8 tập 1 Chân trời sáng tạo - siêu ngắn

Nhân vật ông giáo sư và các cộng sự của ông ta hiện thân cho hạng người nào? Người kể chuyện có thái độ với các nhân vật này như thế nào? Dựa vào đâu để khẳng định như vậy?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 114, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Nhân vật ông giáo sư và các cộng sự của ông ta hiện thân cho hạng người nào? Người kể chuyện có thái độ với các nhân vật này như thế nào? Dựa vào đâu để khẳng định như vậy?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

- Hạng người tự cao, tự mãn, cho rằng mình xuất chúng mà không quan tâm đến sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân.

- Thái độ dè bỉu.

- Dựa vào lời kể và những cuộc hội thoại giữa các nhân vật.

Xem thêm cách soạn khác

Câu 2

Câu 2 (trang 115, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Theo em, những yếu tố góp phần tạo ra tiếng cười trong văn bản này là gì?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Theo em, yếu tố góp phần tạo ra tiếng cười trong văn bản này là từ tình huống của truyện và lời văn của tác giả.

Xem thêm cách soạn khác

Câu 3

Câu 3 (trang 115, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Nhận xét về cách đặt nhan để cho văn bản và cách sử dụng cụm từ “loại vi trùng quý hiếm” trong văn bản.

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách đặt nhan đề cho văn bản và cách sử dụng cụm từ “Loại vi trùng quý hiếm” trong văn bản hoàn toàn nhằm mục đích châm biếm chứ không phải ca ngợi phát minh vĩ đại.

Xem thêm cách soạn khác

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close