Soạn bài Hoàng Lê Nhất thống chí SGK Ngữ văn 8 tập 2 Chân trời sáng tạo - siêu ngắn

Em biết gì về thời Vua Lê – Chúa Trịnh hay về những chiến công của Hoàng đế Quang Trung? Hãy chia sẻ cùng các bạn trong lớp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chuẩn bị đọc

(trang 69, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Em biết gì về thời Vua Lê – Chúa Trịnh hay về những chiến công của Hoàng đế Quang Trung? Hãy chia sẻ cùng các bạn trong lớp.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức của bản thân

Lời giải chi tiết:

- Trịnh – Nguyễn phân tranh là thời kỳ phân chia lãnh thổ giữa chế độ “vua Lê chúa Trịnh” ở phía Bắc sông Gianh (Đàng Ngoài) và chúa Nguyễn cai trị ở miền Nam (Đàng Trong) (1627-1777)

- Vua Quang Trung là vị vua anh dũng. Chỉ trong thời gian 6 ngày, vua Quang Trung đã đánh tan đội quân Thanh và giữ đúng lời hứa với quân lính sẽ ăn Tết tại Thăng Long, kết thúc cuộc chiến chống quân Thanh xâm lược bằng thắng lợi vẻ vang.

Xem thêm cách soạn khác

Trải nghiệm cùng VB 1

Câu 1 (trang 71, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Cảnh kiêu binh phò Trịnh Tông lên ngôi ở đây có gì khác so với cảnh lên ngôi của vua chúa ngày xưa mà em biết, hoặc hình dung?

Phương pháp giải:

Vận dụng hiểu biết của bản thân

Lời giải chi tiết:

- Các vị vua lên ngôi theo kiểu cha truyền con nối, được sự chấp thuận, ủng hộ

- Trịnh Tông lên ngôi được là nhờ vào bọn kiêu binh cướp ngôi

Xem thêm cách soạn khác

Trải nghiệm cùng VB 2

Câu 2 (trang 72, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Em có nhận xét gì về hành động của đám kiêu binh?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Là hành động thể hiện sự kiêu căng coi trời bằng vung.

Xem thêm cách soạn khác

Trải nghiệm cùng VB 3

Câu 3 (trang 73, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Câu nói này thể hiện nét tính cách nào của Vua Quang Trung?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Quyết đoán, dám nghĩ dám làm và đặc biệt tính toán như thần

Xem thêm cách soạn khác

Trải nghiệm cùng VB 4

Câu 4 (trang 75, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Từ đây, tuyến truyện có gì thay đổi?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Thay đổi từ mô tả, phản ánh hướng đi của ta sang mô tả tình hình của giặc.

Xem thêm cách soạn khác

Trải nghiệm cùng VB 5

Câu 5 (trang 76, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Phần kể về Vua Lê Chiêu Thống có phải là một tuyến truyện khác không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Có vì nội dung và đối tượng mô tả ở phần này phản ánh một đối tượng cụ thể có ảnh hưởng đến cốt truyện.

Xem thêm cách soạn khác

Suy ngẫm và phản hồi 1

Câu 1 (trang 77, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Vẽ sơ đồ tóm tắt chuỗi sự kiện chính trong đoạn trích Hồi thứ hai và đoạn trích Hồi thứ mười bốn. Chỉ ra mối liên hệ giữa hai đoạn trích này.

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Xem thêm cách soạn khác

Suy ngẫm và phản hồi 2

Câu 2 (trang 77, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Nét tính cách nổi bật của nhân vật Vua Quang Trung được thể hiện trong văn bản là gì? Phân tích một số chi tiết tiêu biểu để làm nổi bật nét tính cách ấy.

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

- Nét tính cách nổi bật: quyết đoán, mưu tính như thần, mạnh mẽ, sáng suốt, nhìn xa và trông rộng, tài giỏi, văn võ song toàn.

- Một số chi tiết tiêu biểu:

+ Tổ chức tập luyện đánh giặc như hành quân hỏa tốc, duyệt binh, tuyển binh, lập kế hoạch hành quân đánh giặc.

+ Tìm ra được sự tương quan giữa quân ta và quân địch từ đó rút ra nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Giỏi trong việc nhìn nhận và dùng người.

+ Có sự tính toán trong việc hành quân và đánh giặc với những mưu tính rất chính xác

Xem thêm cách soạn khác

Suy ngẫm và phản hồi 3

Câu 3 (trang 77, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Nhận xét về nghệ thuật kể chuyện của tác giả (chú ý cách sử dụng ngôi kể, kết hợp lời của người kể chuyện và lời của nhân vật,…)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Ngôi kể thứ ba kết hợp cùng lời kể của các nhân vật cho thấy được câu chuyện được bao quát, chân thực hơn, đồng thời hiểu thêm được tính cách, tâm lý, hành động và con người của họ.

Xem thêm cách soạn khác

Suy ngẫm và phản hồi 4

Câu 4 (trang 77, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

So sánh thái độ, tình cảm của tác giả khi viết về Vua Quang Trung – nghĩa quân Tây Sơn và về anh em Trịnh Tông – đám kiêu binh; Lê Chiêu Thống, Tôn Sĩ Nghị và đội quân xâm lược nhà Thanh. Theo em, cách thể hiện thái độ như vậy có phù hợp với truyện lịch sử hay không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

- Thái độ kính trọng đối với những người anh hùng lịch sử và khinh thường quân giặc.

- Cách thể hiện thái độ như vậy phù hợp với truyện lịch sử vì thái độ của tác giả chính cách thể hiện chân thực nhất với những sự kiện và nhân vật lịch sử.

Xem thêm cách soạn khác

Suy ngẫm và phản hồi 5

Câu 5 (trang 77, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Qua văn bản, em hiểu thêm điều gì về Vua Quang Trung và cuộc kháng chiến chống quân Thanh của nhân dân ta.

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

- Vua Quang Trung là một tổng chỉ huy tài ba và là một vị vua anh dũng.

- Cuộc kháng chiến chống quân Thanh là minh chứng cho tinh thần yêu nước, đoàn kết của nhân dân ta.

Xem thêm cách soạn khác

Suy ngẫm và phản hồi 6

Câu 6 (trang 77, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Văn bản đã giúp em hiểu thêm điều gì về bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam đương thời?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Bối cảnh: Không chỉ phải chiến đấu với giặc ngoại xâm mà chúng ta còn có cả giặc phản quốc.

Xem thêm cách soạn khác

Suy ngẫm và phản hồi 7

Câu 7 (trang 77, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

So sánh cốt truyện trong văn bản trên đây với cốt truyện trong một văn bản mà em đã đọc, chỉ ra điểm khác biệt và điểm tương đồng (nếu có) giữa cốt truyện đa tuyến với cốt truyện đơn tuyến

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Một văn bản mà em đã đọc văn bản “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài” với cốt truyện đa tuyến, đều lồng ghép các câu chuyện với nhau khi nhân vật đang nói hay kể chuyện.

Xem thêm cách soạn khác

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close