Soạn bài Bạn đã biết gì về sóng thần SGK Ngữ văn 8 tập 1 Chân trời sáng tạo - siêu ngắn

Em hãy nêu những hiểu biết của mình về sóng thần. Trong tình huống nếu chẳng may gặp sóng thần, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ mình và hỗ trợ những người xung quanh?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chuẩn bị đọc

(trang 33, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Em hãy nêu những hiểu biết của mình về sóng thần. Trong tình huống nếu chẳng may gặp sóng thần, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ mình và hỗ trợ những người xung quanh?

Phương pháp giải:

Vận dụng tri thức cuộc sống kết hợp trí tưởng tượng

Lời giải chi tiết:

1. Sóng thần là: Sóng thần (tsunami) là một loạt các đợt sóng tạo nên khi một thể tích lớn của nước đại dương bị chuyển dịch chớp nhoáng trên một quy mô lớn.

2. Trong tình huống nếu chẳng may gặp sóng thần, để bảo vệ mình và hỗ trợ những người xung quanh, chúng ta cần phải:

- Bản thân mỗi người nên tự học bơi và vận động gia đình cùng học bơi.

- Chuẩn bị sẵn các dụng cụ cứu hộ

- Chạy đến một khu vực cao và an toàn ngay

Xem thêm cách soạn khác

Trải nghiệm cùng VB 1

Câu 1 (trang 34, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Nhan đề và hệ thống đề mục của văn bản cho em biết điều gì?

Phương pháp giải:

Vận dụng phương đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Nhan đề và hệ thống các đề mục cho em biết thêm kiến thức về sóng thần một cách chi tiết

Xem thêm cách soạn khác

Trải nghiệm cùng VB 2

Câu 2 (trang 35, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Điều khiến sóng thần trở nên đáng sợ nhất với con người là gì?

Phương pháp giải:

Vận dụng tri thức khoa học

Lời giải chi tiết:

Sóng thần đáng sợ với con người bởi: Vận tốc có thể đạt từ 70km/h trở lên, có sức tàn phá ghê gớm và khó có thể phát hiện sớm.

Xem thêm cách soạn khác

Trải nghiệm cùng VB 3

Câu 3 (trang 36, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Hình ảnh minh họa ở đoạn này có hỗ trợ cho ý tưởng chính của toàn đoạn không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh minh họa hỗ trợ cho việc thể hiện ý tưởng của toàn đoạn

Xem thêm cách soạn khác

Suy ngẫm và phản hồi 1

Câu 1 (trang 36, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Mục đích viết của văn bản trên là gì? Những đặc điểm nào của văn bản giúp em nhận ra mục đích ấy?

Phương pháp giải:

Vận dụng tri thức đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Mục đích: giúp người đọc có thêm hiểu biết về thảm họa do sóng thần gây ra

Đặc điểm: cung cấp thông tin, con số, số liệu, minh chứng cụ thể cho người đọc.

Xem thêm cách soạn khác

Suy ngẫm và phản hồi 2

Câu 2 (trang 36, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Chỉ ra cách trình bày thông tin và căn cứ xác định của một số đoạn văn sau:

a. Khi sóng thần được tạo ra ở ngoài khơi xa ... A-lát-xca vào năm 1958 cao đến 525m.

b. Nguyên nhân gây ra sóng thần chủ yếu do động đất ... trong khu vực “vòng đai lửa châu Á – Thái Bình Dương”.

c. Những người trên bờ biển khó biết sóng thần sắp tiến về phía mình ... đến vùng cao hơn để trú ẩn trước khi sóng thần đến.

Phương pháp giải:

Vận dụng tri thức đọc hiểu

Kiến thức về đoạn văn

Lời giải chi tiết:

- Cách trình bày thông tin cụ thể, chi tiết, khoa học

- Căn cứ: Lùi đầu dòng và viết hoa đầu dòng, dấu chấm kết thúc đoạn văn. Mỗi đoạn văn trình bày một nội dung khác nhau.

Xem thêm cách soạn khác

Suy ngẫm và phản hồi 3

Câu 3 (trang 37, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Tìm thông tin cơ bản của đoạn văn: “Sóng thần đã được nhắc đến ... Ngày 17/7/1998, sóng thần làm hơn 2 100 người chết tại Pa-pua Niu Ghi-nê”. Thông tin cơ bản đã được thể hiện bằng những chi tiết nào? Xác định vai trò của những chi tiết ấy trong đoạn văn.

Phương pháp giải:

Vận dụng phương pháp đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

- Chi tiết: Sóng thần có từ thời thượng cổ; Sự tàn phá ghê gớm của sóng thần

- Vai trò: Giúp người đọc có những thông tin, hiểu biết về thảm họa sóng thần, thấy được sự tàn phá nơi mà sóng thần đi qua.

Xem thêm cách soạn khác

Suy ngẫm và phản hồi 4

Câu 4 (trang 37, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Văn bản sử dụng những loại phương tiện phi ngôn ngữ nào? Nhận xét về hiệu quả biểu đạt của chúng trong văn bản.

Phương pháp giải:

Vận dụng việc quan sát

Lời giải chi tiết:

Các phương tiện phi ngôn ngữ: Tranh ảnh, sơ đồ => giúp cho việc cung cấp thông tin, số liệu không khô khan mà trở nên sinh động hơn

Xem thêm cách soạn khác

Suy ngẫm và phản hồi 5

Câu 5 (trang 37, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Sau khi đọc văn bản, em hiểu thêm điều gì về sóng thần?

Phương pháp giải:

Vận dụng phương pháp thu thập thông tin, chắt lọc thông tin

Lời giải chi tiết:

Chúng ta hiểu được nguyên nhân xuất hiện, dấu hiệu nhận biết sóng thần để bảo vệ chính mình và những người khác nữa

Xem thêm cách soạn khác

Suy ngẫm và phản hồi 6

Câu 6 (trang 37, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Dựa trên những hiểu biết của em về sóng thần, thiết kế một áp phích để hướng dẫn mọi người những việc cần làm khi xảy ra sóng thần.

Phương pháp giải:

Vận dụng phương pháp thu thập và chắt lọc thông tin

Lời giải chi tiết:

Xem thêm cách soạn khác

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close