Soạn bài Viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống SGK Ngữ văn 8 tập 1 Chân trời sáng tạo - siêu ngắn

Văn bản đã đáp ứng được những yêu cầu nào về hình thức (bố cục, cách trình bày thông tin trong từng phần,…) của một bản kiến nghị?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hướng dẫn phân tích VB 1

Câu 1 (trang 126, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Văn bản đã đáp ứng được những yêu cầu nào về hình thức (bố cục, cách trình bày thông tin trong từng phần,…) của một bản kiến nghị?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng tạo lập văn bản kiến nghị

Lời giải chi tiết:

- Bố cục: 3 phần (Mở đầu, nội dung, kết thúc)

- Cách trình bày thông tin: Phù hợp, chính xác, tường minh, dễ hiểu, rành mạch.

Hướng dẫn phân tích VB 2

Câu 2 (trang 126, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Liệt kê các loại thông tin cần phải nêu rõ ở phần mở đầu của bản kiến nghị

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng tạo lập văn bản kiến nghị

Lời giải chi tiết:

Các loại thông tin cần phải nêu rõ: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản kiến nghị, cụm từ tóm tắt nội dung vấn đề kiến nghị, tên các tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị

Hướng dẫn phân tích VB 3

Câu 3 (trang 126, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Vấn đề của đời sống mà người viết văn bản kiến nghị là gì? Nêu một số bằng chứng cho thấy nội dung kiến nghị đã được trình bày rõ ràng.

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng tạo lập văn bản kiến nghị

Lời giải chi tiết:

- Vấn đề: Về việc tạo không gian yên tĩnh, thuận lợi cho sinh hoạt, học tập.

- Bằng chứng:

+ Đầy đủ 3 phần của một văn bản kiến nghị

+ Nội dung phù hợp với từng phần của văn bản

+ Trình bày rõ ràng logic từng nội dung

+ Tách phần rõ ràng, khoa học.

Hướng dẫn phân tích VB 4

Câu 4 (trang 126, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Xác định những nội dung chính được trình bày trong phần kết thúc bản kiến nghị

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng tạo lập văn bản kiến nghị

Lời giải chi tiết:

Những nội dung chính: Trình bày mong muốn đơn kiến nghị được xem xét giải quyết, lời cảm ơn.

Hướng dẫn viết

(trang 126, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Giả sử em được tập thể lớp giao nhiệm vụ kiến nghị với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khóa để nâng cao kĩ năng sống cho học sinh hoặc có giải pháp xây dựng môi trường học tập tốt hơn. Hãy thay mặt lớp viết bản kiến nghị đó.

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng tạo lập văn bản kiến nghị

Lời giải chi tiết:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

                                                              …, ngày… tháng… năm…

BẢN KIẾN NGHỊ

Về việc tổ chức một hoạt động ngoại khóa để nâng cao kĩ năng sống cho học sinh

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường………………………………………………

Em tên là:………………………………………Sinh ngày… tháng…năm………

Lớp:..........................................

Em viết bản kiến nghị này với lý do cụ thể như sau:

- Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, tạo cơ hội cho học sinh học tập nâng cao kiến thức

- Nhằm hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

- Nâng cao tinh thần đoàn kết và truyền thông nhà trường

- Rèn các kỹ năng cho học sinh

Bởi những mong muốn trên, chúng em xin kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khóa để nâng cao kĩ năng sống cho học sinh

Kính mong Ban Giám hiệu xem xét về những kiến nghị trên và tạo điện thuận lợi cho việc học tập của chúng em.

Em xin trân trọng cảm ơn!

 

Ký tên

(Ghi rõ họ tên)

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close