Soạn bài "Tốt-tô-chan bên cửa sổ": Khi trẻ con lớn lên trong tình thương SGK Ngữ văn 8 tập 2 Chân trời sáng tạo - siêu ngắn

Văn bản này gồm mấy phần? Nội dung của từng phần là gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 57, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Văn bản này gồm mấy phần? Nội dung của từng phần là gì?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Bố cục: 3 phần:

- Phần 1: Giới thiệu chung về tác giả và cuốn sách

- Phần 2: Nội dung và những điều đặc biệt của cuốn sách

- Phần 3: Bài học và thông điệp của tác phẩm tới người đọc

Xem thêm cách soạn khác

Câu 2

Câu 2 (trang 57, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Xác định cách triển khai thông tin của đoạn văn sau: “Từ đây, hành trình đến trường … Ước mơ của các em còn lớn hơn nhiều kế hoạch của cô giáo”. Nêu tác dụng của cách triển khai này.

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

- Cách triển khai: rõ ràng từng thông tin, đủ để người đọc hiểu rõ được đối vấn đề.

- Tác dụng: giúp cho điều mà tác giả muốn nhấn mạnh được truyền tải rõ nét hơn.

Xem thêm cách soạn khác

Câu 3

Câu 3 (trang 57, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Xác định thông tin cơ bản của văn bản, thông tin ấy được thể hiện qua những chi tiết nào? Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa thông tin cơ bản và các chi tiết của văn bản.

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

- Thông tin cơ bản: miêu tả về những mong muốn khao khát của những đứa trẻ và sự lắng nghe thấu hiểu của thầy cô.

- Thể hiện qua những chi tiết:

+ Không được gò bó em và các kế hoạch của cô giáo. Phải cho các em vui chơi thoải mái trong thiên nhiên. Ước mơ của các em còn lớn hơn nhiều kế hoạch của cô giáo

+ Lời khen tặng “con là một cô bé ngoan” đã giúp Tốt-tô-chan hiểu ra và phấn đấu trở thành một người thành công và hạnh phúc.

Xem thêm cách soạn khác

Câu 4

Câu 4 (trang 58, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Việc đưa hình ảnh bìa sách vào văn bản tạo nên hiệu quả gì?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Hiệu quả: truyền đạt thông tin, giúp người đọc hiểu một phần nội dung, dụng ý tác giả muốn nhắc tới qua hình ảnh.

Xem thêm cách soạn khác

Câu 5

Câu 5 (trang 58, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Tác giả viết văn bản này nhằm mục đích gì? Những đặc điểm nào của văn bản góp phần đạt được mục đích ấy?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Mục đích: giáo dục và truyền tải những bài học, những thông điệp tới những đứa trẻ

Xem thêm cách soạn khác

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close