Trả lời câu hỏi Bài 35 trang 104 SGK Công nghệ 10

Theo em, cần phải làm gì để nâng cao khả năng kháng bệnh cho vật nuôi.

Đề bài

Theo em, cần phải làm gì để nâng cao khả năng kháng bệnh cho vật nuôi.

Lời giải chi tiết

- Ta phải tiêm vắc xin cho vật nuôi để vật nuôi có khả năng miễn dịch.

- Có chế độ dinh dưỡng, chăm sóc hợp lí để vật nuôi có sức khỏe.

 Nam.Name.Vn