Soạn mĩ thuật lớp 9 Bài 9: Vẽ theo mẫu- Tập phóng tranh ảnh

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 9: Vẽ theo mẫu- Tập phóng tranh ảnh

Đề bài

Tự chọn tranh hay ảnh ở một số sách giáo khoa Mĩ thuật, Lịch sử... và phóng to theo ý thích.

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close