Soạn âm nhạc lớp 9 Tiết 2: Nhạc lí : Giới thiệu về quãng & Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng – TĐN số 1

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 2: Nhạc lí : Giới thiệu về quãng & Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng – TĐN số 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy chỉ ra các quãng 2, 3, 4, 5 trong bài hát TĐN số 1.

Lời giải chi tiết:

 

Câu 2

Tập đọc TĐN số 1 và ghép lời.

Lời giải chi tiết:

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close