Soạn âm nhạc lớp 9 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Nụ cười & Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Nụ cười & Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Giọng Mi thứ hòa thanh có đặc điểm gì?

Lời giải chi tiết:

Giọng Mi thứ hòa thanh có âm chủ là âm Mi, hóa biểu có 1 dấu Pha thăng.
Cấu tạo như sau:

 

Câu 2

Tập đọc và ghép lời bài TĐN số 2, kết hợp đánh nhịp

Lời giải chi tiết:

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close