Soạn mĩ thuật lớp 9 Bài 2: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ hình)

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 2: Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ hình)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Vẽ lọ, hoa và quả (Vẽ hình)

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Sưu tầm tranh tĩnh vật

Lời giải chi tiết:

 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close