Soạn mĩ thuật lớp 9 Bài 13: Vẽ theo mẫu - Tập vẽ dáng người

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 13: Vẽ theo mẫu - Tập vẽ dáng người

Đề bài

Vẽ một hoặc hai dáng người khi hoạt động.

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close