Soạn mĩ thuật lớp 9 Bài 5: Vẽ tranh - Đề tài tranh phong cảnh quê hương

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 5: Vẽ tranh - Đề tài tranh phong cảnh quê hương

Đề bài

Vẽ 1 bức tranh về phong cảnh quê hương
- Cảnh thành phố, đồng bằng, cao nguyên, miền núi, miền biển...

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close