Soạn mĩ thuật lớp 9 Bài 18: Vẽ tranh – Đề tài tự do

Giải bài tập mĩ thuật lớp 9 Bài 18: Vẽ tranh – Đề tài tự do

Đề bài

- Vẽ trang trí, vẽ theo mẫu- tĩnh vật, vẽ phong cảnh, vẽ tranh đời sống xung quanh...

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close