Soạn âm nhạc lớp 9 Tiết 11: Học hát: Bài Lý kéo chài

Giải bài tập âm nhạc lớp 9 Tiết 11: Học hát: Bài Lý kéo chài

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Kể tên những bài Lý mà em biết

Lời giải chi tiết:

Lý ngựa ô: Dân ca Nam Bộ.
Lý đất giồng: Dân ca Nam Bộ.
Lý cây đa: Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
Lý con sáo gò công: Cổ nhạc
Lý qua đèo: Dân ca Trung Bộ.

Câu 2

Tập đặt lời ca mới theo điệu Lí kéo chài.

Lời giải chi tiết:

Nước lên rồi ta ngồi trên mái.
Ngắm bà con đang cưỡi xe qua.
Trời ơi..
Làm sao cho nước bớt đi để không phải lội
Chúng ta cùng nhau hát lá la là la.
Ôi nước rút rồi, ôi ta vui hò.
Ơ hò, ơ hò là hò ta vui.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close