SGK Toán 9 tập 2 - PDF Toán 9 tập 2 Chân trời sáng tạo

Tải về

Xem online sách giáo khoa Toán 9 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Xem online sách giáo khoa Toán 9 tập 2 Chân trời sáng tạo

 

Mục lục

Chương 6. Hàm số \(y = a{x^2}\left( {a \ne 0} \right)\) và phương trình bậc hai một ẩn

Bài 1. Hàm số và đồ thị của hàm số \(y = a{x^2}\left( {a \ne 0} \right)\)

Bài 2. Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 3. Định lí Viète

Bài tập cuối chương 6

Chương 7. Một số yếu tố thống kê

Bài 1. Bảng tần số và biểu đồ tần số

Bài 2. Bảng tần số tương đối và biểu đồ tần số tương đối

Bài 3. Biểu diễn số liệu ghép nhóm

Bài tập cuối chương 7

Chương 8. Một số yếu tố xác suất

Bài 1. Không gian mẫu và biến cố

Bài 2. Xác suất của biến cố

Bài tập cuối chương 8

Chương 9. Tứ giác nội tiếp. Đa giác đều

Bài 1. Đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đường tròn nội tiếp tam giác

Bài 2. Tứ giác nội tiếp

Bài 3. Đa giác đều và phép quay

Bài tập cuối chương 9

Chương 10. Các hình khối trong thực tiễn

Bài 1. Hình trụ

Bài 2. Hình nón

Bài 3. Hình cầu

Bài tập cuối chương 10

Hoạt động thực hành và trải nghiệm         

Vẽ đồ thị hàm số bậc hai \(y = a{x^2}\left( {a \ne 0} \right)\) bằng phần mềm GeoGebra

Chuyển dữ liệu từ bảng vào biểu đồ trên phần mềm Microsoft word

Cắt đa giác đều làm vòng quay may mắn

Download file SGK Toán 9 tập 2 Chân trời sáng tạo

Tải về

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close