SGK Khoa học tự nhiên 9 - PDF Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

Tải về

Xem online sách giáo khoa KHTN 9 - Chân trời sáng tạo

Xem online sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 9 - Chân trời sáng tạo

MỤC LỤC

Mở đầu

Bài 1. Giới thiệu một số dụng cụ và hóa chất. Thuyết trình một vấn đề khoa học

Chủ đề 1. NĂNG LƯỢNG CƠ HỌC

Bài 2. Cơ năng

Bài 3. Công và công suất

Ôn tập chủ đề 1

Chủ đề 2. ÁNH SÁNG

Bài 4. Khúc xạ ánh sáng

Bài 5. Tán sắc ánh sáng qua lăng kính. Màu sắc của vật

Bài 6. Phản xạ toàn phần

Bài 7. Thấu kính. Kính lúp

Ôn tập chủ đề 2

Chủ đề 3. ĐIỆN

Bài 8. Điện trở. Định luật Ohm

Bài 9. Đoạn mạch nối tiếp

Bài 10. Đoạn mạch song song

Bài 11. Năng lượng điện. Công suất điện

Ôn tập chủ đề 3

Chủ đề 4. ĐIỆN TỪ

Bài 12. Cảm ứng điện từ.

Bài 13. Dòng điện xoay chiều

Ôn tập chủ đề 4

Chủ đề 5. NĂNG LƯỢNG VỚI CUỘC SỐNG

Bài 14. Năng lượng của Trái Đất. Năng lượng hóa thạch

Bài 15. Năng lượng tái tạo

Ôn tập chủ đề 5

Chủ đề 6. KIM LOẠI. SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PHI KIM VÀ KIM LOẠI

Bài 16. Tính chất chung của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hóa học của kim loại. Một số phương pháp tách kim loại

Bài 18. Giới thiệu về hợp kim

Bài 19. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại

Ôn tập chủ đề 6

Chủ đề 7. HỢP CHẤT HỮU CƠ. HYDROCARBON VÀ NGUỒN NHIÊN LIỆU

Bài 20. Giới thiệu về hợp chất hữu cơ

Bài 21. Alkane

Bài 22. Akene

Bài 23. Nguồn nhiên liệu

Ôn tập chủ đề 7

Chủ đề 8. ETHYLIC ALCOHOL. ACETIC ACID

Bài 24. Ethylic alcohol

Bài 25. Acetic acid

Ôn tập chủ đề 8

Chủ đề 9. LIPID VÀ PROTEIN

Bài 26. Lipid và chất béo

Bài 27. Glucose và saccharose

Bài 28. Tinh bột và cellulose

Bài 29. Protein

Bài 30. Polymer

Ôn tập chủ đề 9

Chủ đề 10. KHAI THÁC TÀI NGUYÊN TỪ VỎ TRÁI ĐẤT

Bài 31. Sơ lược về hóa học vỏ trái đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất

Bài 32. Khai thác đá vôi. Công nghiệp sillicate

Bài 33. Khai thác nhiên liệu hóa thạch

Bài 34. Nguồn carbon. Chu trình carbon và sự ấm lên toàn cầu

Ôn tập chủ đề 10

Chủ đề 11. DI TRUYỀN

Bài 35. Khái quát về di truyền học

Bài 36. Các quy luật di truyền của Menđen

Bài 37. Nucleic acid và ứng dụng

Bài 38. Đột biến gene

Bài 39. Quá trình tái bản, phiên mã và dịch mã

Bài 40. Từ gene đến tính trạng

Bài 41. Cấu trúc nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể

Bài 42. Thực hành: Quan sát tiêu bên nhiễm sắc thể

Bài 43. Di truyền nhiễm sắc thể

Bài 44. Di truyền học với con người

Bài 45. Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống

Ôn tập chủ đề 11

Chủ đề 12. TIẾN HÓA

Bài 46. Khái niệm tiến hóa và các hình thức chọn lọc

Bài 47. Cơ chế tiến hóa

Bài 48. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất.

Ôn tập chủ đề 12

DOWNLOAD file SGK KHTN 9 Chân trời sáng tạo

Tải về

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close