SGK Khoa học tự nhiên 9 - PDF Khoa học tự nhiên 9 Cánh diều

Tải về

Xem online sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 9 - Cánh diều

Xem online sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 9 - Cánh diều

MỤC LỤC

BÀI MỞ ĐẦU

Học tập và trình bày báo cáo khoa học môn Khoa học tự nhiên 9

PHẦN 1: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

Chủ đề 1: Năng lượng cơ học

1. Công và công suất

2. Cơ năng

Bài tập (chủ đề 1)

Chủ đề 2: Ánh sáng

3. Sự khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần

4. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. Màu sắc ánh sáng

5. Sự khúc xạ ánh sáng qua thấu kính

6. Sự tạo ảnh qua thấu kính. Kính lúp

Bài tập (chủ đề 2)

Chủ đề 3: Điện

7. Định luật Ôm. Điện trở

8. Đoạn mạch nối tiếp

9. Đoạn mạch song song

10. Năng lượng của dòng điện và công suất điện

Bài tập (chủ đề 3)

Chủ đề 4: Điện từ

11. Cảm ứng điện từ. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

12. Tác dụng của dòng điện xoay chiều

Bài tập (chủ đề 4)

Chủ đề 5: Năng lượng với cuộc sống

13. Sử dụng năng lượng

14. Năng lượng tái tạo

Bài tập (chủ đề 5)

PHẦN 2: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

Chủ đề 6: Kim loại

15. Tính chất chung của kim loại

16. Dãy hoạt động hóa học

17. Tách kim loại. Sử dụng hợp kim

18. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại

Bài tập (chủ đề 6)

Chủ đề 7: Giới thiệu về chất hữu cơ, hydrocarbon và nguồn nhiên liệu

19. Giới thiệu về chất hữu cơ

20. Hydrocarbon, alkane

21. Alkene

22. Nguồn nhiên liệu

Bài tập (chủ đề 7)

Chủ đề 8: Ethylic alcohol và acetic acid

23. Ethylic alcohol

24. Acetic acid

Bài tập (chủ đề 8)

Chủ đề 9: Lipid – Carbohydrate – Protein – Polymer

25. Lipid và chất béo

26. Glucose và saccharose

27. Tinh bột và cellulose

28. Protein

29. Polymer

Bài tập (chủ đề 9)

PHẦN 3: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

Chủ đề 10: Khai thác tài nguyên từ vỏ Trái đất

30. Sơ lược về hóa học vỏ Trái Đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất

31. Ứng dụng một số tài nguyên trong vỏ Trái Đất

32. Nguồn carbon. Chu trình carbon. Sự ấm lên toàn cầu

PHẦN 4: VẬT SỐNG

Chủ đề 11: Di truyền

33. Gene là trung tâm của di truyền học

34. Từ gene đến tính trạng

35. Nhiễm sắc thể và bộ nhiễm sắc thể

36. Nguyên phân và giảm phân

37. Đột biến nhiễm sắc thể

38. Quy luật di truyền của Mendel

39. Di truyền liên kết và cơ chế xác định giới tính

40. Di truyền học người

41. Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống

Bài tập (chủ đề 11)

Chủ đề 12: Tiến hóa

42. Giới thiệu về tiến hóa, chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên

43. Cơ chế tiến hóa

44. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất

Bài tập (Chủ đề 12)

Bảng giải thích thuật ngữ

Bảng phiên âm

DOWNLOAD file SGK Khoa học tự nhiên 9 Cánh diều

Tải về

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close