SGK Khoa học tự nhiên 9 - PDF Khoa học tự nhiên 9 Kết nối tri thức

Tải về

Xem online sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 9 - Kết nối tri thức

Xem online sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 9 - Kết nối tri thức

MỤC LỤC

Hướng dẫn sử dụng sách

Lời nói đầu

Bài 1. Nhận biết một số dụng cụ, hóa chất. Thuyết trình một số vấn đề khoa học

Chương 1. NĂNG LƯỢNG CƠ HỌC

Bài 2. Động năng. Thế năng

Bài 3. Cơ năng

Bài 4. Công và công suất

Chương 2. ÁNH SÁNG

Bài 5. Khúc xạ ánh sáng

Bài 6. Phản xạ toàn phần

Bài 7. Lăng kính

Bài 8. Thấu kính

Bài 9. Thực hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

Bài 10. Kính lúp. Bài tập thấu kính

Chương 3. ĐIỆN

Bài 11. Điện trở. Định luật Ohm

Bài 12. Đoạn mạch nối tiếp, song song

Bài 13. Năng lượng của dòng điện và công suất điện

Chuơng 4. ĐIỆN TỪ

Bài 14. Cảm ứng điện từ. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

Bài 15. Tác dụng của dòng điện xoay chiều

Chương 5. NĂNG LƯỢNG VỚI CUỘC SỐNG

Bài 16. Vòng năng lượng trên Trái Đất. Năng lượng hóa thạch

Bài 17. Một số dạng năng lượng tái tạo

Chương 6. KIM LOẠI. SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PHI KIM VÀ KIM LOẠI

Bài 18. Tính chất chung của kim loại

Bài 19. Dãy hoạt động hóa học

Bài 20. Tách kim loại và việc sử dụng hợp kim

Bài 21. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại

Chương 7. GIỚI THIỆU VỀ CHẤT HỮU CƠ. HYDROCARBON VÀ NGUỒN NHIÊN LIỆU

Bài 22. Giới thiệu về hợp chất hữu cơ

Bài 23. Alkane

Bài 24. Alkene

Bài 25. Nguồn nhiên liệu

Chương 8. ETHYLIC ALCOHOL VÀ ACETIC ACID 

Bài 26. Ethylic alcohol

Bài 27. Acetic acid

Chương 9. LIPID. CARBOHYDRATE. PROTEIN. POLYMER

Bài 28. Lipid

Bài 29. Carbohydrate. Glucose và saccharose

Bài 30. Tinh bột và cellulose

Bài 31. Protein

Bài 32. Polymer

Chương 10. KHAI THÁC TÀI NGUYÊN TỪ VỎ TRÁI ĐẤT

Bài 33. Sơ lược về hóa học vỏ Trái Đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất

Bài 34. Khai thác đá vôi. Công nghiệp silicate

Bài 35. Khai thác nhiên liệu hóa thạch. Nguồn carbon. Chu trình carbon và sự ấm lên toàn cầu

Chương 11. DI TRUYỀN HỌC MENDEL. CƠ SỞ PHÂN TỬ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Bài 36. Khái quát về di truyền học

Bài 37. Các quy luật di truyền của Mendel

Bài 38. Nucleic acid và gene

Bài 39. Tái bản DNA và phiên mã tạo RNA

Bài 40. Dịch mã và mối quan hệ từ gene đến tính trạng

Bài 41. Đột biến gene

Chương 12. DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ

Bài 42. Nhiễm sắc thể và bộ nhiễm sắc thể

Bài 43. Nguyên phân và giảm phân

Bài 44. NST giới tính và cơ chế xác định giới tính

Bài 45. Di truyền liên kết

Bài 46. Đột biến NST

Chương 13. DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI VÀ ĐỜI SỐNG

Bài 47. Di truyền học với con người

Bài 48. Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống

Chương 14. TIẾN HÓA

Bài 49. Khái niệm tiến hóa và các hình thức chọn lọc

Bài 50. Cơ chế tiến hóa

Bài 51. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất

Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách

Bảng tra cứu phiên âm

DOWNLOAD file SGK Khoa học tự nhiên 9 Kết nối tri thức

Tải về

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close