SGK Lịch sử và Địa lí 9 - PDF Lịch sử và Địa lí 9 Cánh diều

Tải về

Xem online sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 9 - Cánh diều

SGK Lịch sử và Địa lí 9 - PDF Lịch sử và Địa lí 9 Cánh diều

MỤC LỤC

PHẦN LỊCH SỬ

Chương 1. Thế giới từ năm 1918 đến năm 1945

Bài 1. Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945

Bài 2. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945

Bài 3. Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945

Bài 4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Chương 2. Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945

Bài 5. Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1930

Bài 6. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Chương 3. Thế giới từ năm 1945 đến năm 1991

Bài 7. Chiến tranh lạnh (1947 - 1989)

Bài 8. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến 1991

Bài 9. Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991

Bài 10. Châu Á từ năm 1945 đến năm 1991

Bài 11. Khu vực Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991

Chương 4. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1991

Bài 12. Việt Nam trong những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

Bài 13. Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1954

Bài 14. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Bài 15. Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1991

Chương 5. Thế giới từ năm 1991 đến nay

Bài 16. Trật tự thế giới mới từ năm 1991 đến nay

Bài 17. Liên bang Nga từ năm 1991 đến nay

Bài 18. Nước Mỹ từ năm 1991 đến nay

Bài 19. Châu Á từ năm 1991 đến nay

Chương 6. Việt Nam từ năm 1991 đến nay

Bài 20. Việt Nam từ năm 1991 đến nay

Chương 7. Cách mạng khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa

Bài 21. Cách mạng khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa

PHẦN ĐỊA LÍ

Chương 1. Địa lí dân cư Việt Nam

Bài 1. Dân tộc, gia tăng dân số và cơ cấu dân số

Bài 2. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Bài 3. Thực hành: Phân tích vấn đề việc làm ở địa phương và nhận xét sự phân hóa thu nhập theo vùng

Chương 2. Địa lí các ngành kinh tế

Bài 4. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài 5. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về mô hình sản xuất nông nghiệp

Bài 6. Công nghiệp

Bài 7. Thực hành: Xác định các trung tâm công nghiệp chính

Bài 8. Dịch vụ

Chương 3. Sự phân hóa lãnh thổ

Bài 9. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 10. Vùng Đồng bằng sông Hồng 

Bài 11. Thực hành: Trình bày về vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Bài 12. Bắc Trung Bộ

Bài 13. Duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 14. Thực hành: Phân tích ảnh hưởng của nạn hạn hán và sa mạc hóa ở vùng khô hạn Ninh Thuận - Bình Thuận

Bài 15. Vùng Tây Nguyên

Bài 16. Vùng Đông Nam Bộ

Bài 17. Thực hành: Viết báo cáo về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Bài 18. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 19. Thực hành: Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 23. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo

CHỦ ĐỀ CHUNG

Chủ đề 1. Đô thị: Lịch sử và hiện tại

Chủ đề 2. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long

Chủ đề 3. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

DOWNLOAD file SGK Lịch sử và Địa lí 9 Cánh diều

Tải về

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close