SGK Toán 9 tập 2 - PDF Toán 9 tập 2 Cánh diều

Tải về

Xem online sách giáo khoa Toán 9 tập 2 - Cánh diều

Xem online sách giáo khoa Toán 9 tập 2 Cánh diều

 

Mục lục

Chương 6. Một số yếu tố thống kê và xác suất

Bài 1. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên bảng, biểu đồ

Bài 2. Tần số. Tần số tương đối

Bài 3. Tần số ghép nhóm. Tần số tương đối ghép nhóm

Bài 4. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu. Xác suất của biến cố

Bài tập cuối chương 6

Mật độ dân số

Chương 7. Hàm số \(y = a{x^2}\left( {a \ne 0} \right)\) và phương trình bậc hai một ẩn

Bài 1. Hàm số \(y = a{x^2}\left( {a \ne 0} \right)\)

Bài 2. Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 3. Định lí Viète

Bài tập cuối chương 7

Chương 8. Đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp

Bài 1. Đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đường tròn nội tiếp tam giác

Bài 2. Tứ giác nội tiếp đường tròn

Bài . Bài tập cuối chương 8

Chương 9. Đa giác đều

Bài 1. Đa giác đều. Hình đa giác đều trong thực tiễn

Bài 2. Phép quay

Bài tập cuối chương 9

Chương 10. Hình học trực quan

Bài 1. Hình trụ

Bài 2. Hình nón

Bài 3. Hình cầu

Bài tập cuối chương 10

Tạo đồ dùng dạng hình nón, hình trụ

Thực hành phần mềm Geogebra

Download file SGK Toán 9 tập 2 Cánh diều

Tải về

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close